Kronprinsessan Victorias fond

Alla barns rätt till en aktiv fritid

Kronprinsessan Victorias fond

Kronprinsessan Victorias fond beviljar bidrag för att stödja barn och unga med funktionsnedsättning och deras fritidsaktiviteter. Det kan upplevas som svårt att delta i aktiviteter på grund av att nödvändiga extra resurser kostar mycket pengar. För att tillgodose barn och ungas rättigheter och möjliggöra inkludering kan föreningar söka stöd. Bidragen används bland annat till lägerverksamhet, resor/utflykter eller olika idrottsaktiviteter, för exempelvis extra personal och anpassad utrustning. Förutom att stärka möjligheten till en aktiv fritid är syftet med fonden att bidra till att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner.

Insamlat: 8 673 914 kr

Under året har Kronprinsessan Victorias fond möjliggjort att:

cirka 5 400 personer

beräknas ha deltagit i

149 aktiviteter