Barn i Bangladesh som deltar i språk- och hälsoundervisning tack vare Radiohjälpens stöd. Foto: Marcus Dernulf

Radiohjälpens
årsberättelse 2019

Under det gångna året har hundratusentals människor engagerat sig i Radiohjälpens insamlingar. Tillsammans har vi samlat in 138,9 miljoner kronor. Människors engagemang manifesterar vikten av en hållbar utveckling och ansvarstagande. Detta är också frågor som alltmer ställs på sin spets i en tid av stor oro när vi nu står mitt upp i bekämpande av en global corona-pandemi.

Radiohjälpen är public service-bolagens insamlingsorganisation. Vi är programbolagens expert på hållbar utveckling och humanitärt samarbete och en brygga till det svenska civilsamhället. I mer än 80 år, sedan 1939, har vi samlat in pengar för att förändra liv och lindra nöd. I Sverige och i hela världen. Vi har gett stöd till människor som vill förverkliga sina rättigheter till hälsa, skola och trygghet. Vi har bidragit till att matpaket, rent vatten och akut sjukvård nått fram till överlevande vid naturkatastrofer. I vår nationella verksamhet bidrar vi till att barn och vuxna med funktionsnedsättning får bättre möjligheter till en aktiv fritid. Som del i detta arbete kommer Radiohjälpen alltid fortsätta värna om de som är som allra mest sårbara, inte minst när coronakrisen får förödande följder för människor runt om i världen.

Tack för att du bidrar!

Tack från generalsekreteraren

Radiohjälpen –
när du behövs som mest

När året summeras står vi inför en helt ny global utmaning i och med en global epidemi. Den rädsla och oro som bottnar i följderna av coronaviruset dominerar människors tillvaro. Detta sker samtidigt som fler människor än på länge, 168 miljoner, är i behov av humanitärt skydd och stöd. Väpnade konflikter och konsekvenserna av klimatförändringar slår hårdast mot de som är som mest sårbara, liksom det nya virushotet i en miljö där människors immunförsvar redan försvagats av undernäring och det ofta råder brist på hygien och tillgång till rent vatten. Efterlevnaden av internationell rätt har dessutom under året försvagats runt om i världen. Barn dödas och fördrivs i större utsträckning än tidigare på grund av väpnade konflikter, enligt FN.

Det är många av oss som därför känner förtvivlan inför den oförutsägbara utveckling med coronakrisen som ytterligare försvårar människors kamp för en bättre värld. Du och vi på Radiohjälpen behövs därför mer än någonsin.

Att bidra till Radiohjälpen är att vara med och förändra världen. I det engagemanget finns både gemenskap och medmänsklighet. Här finns möjligheten att skapa kraftfulla verktyg för förbättring. Tillsammans. I glädjen i att göra gott förenas människor där det behövs som mest.

Genom detta har du som brinner för en mer rättvis värld, ihop med många andra människor runt om i Sverige, gjort skillnad under året som gått:

 • Tack vare dig som engagerat dig har mer än 9,5 miljoner människor kunnat få stöd både internationellt och i Sverige. Detta har skett genom engagemang för barns rättigheter genom kampanjen Världens Barn, i arbetet mot sexualiserat våld i konflikt genom Musikhjälpen, eller kanske genom att du helt enkelt röstat på din favoritlåt i Melodifestivalen med Radiohjälpens telefonnummer.
 • Med din hjälp har Radiohjälpen kunnat agera på många platser där nöden varit som störst. Vi har kunnat bidra till att lindra hungersnöden i Jemen där världens värsta humanitära kris pågår. Vi har bistått överlevare vid cyklonerna i sydöstra Afrika. Vi har kunnat undsätta människor på flykt i Syrien med matpaket, värme när kylan slår till och erbjuda människor rent vatten.
 • Genom hjälteinsatser från dig som oförtrutet kämpar på kan Radiohjälpen fortsätta göra skillnad där det behövs som mest. I mer än 80 år har Radiohjälpen säkerställt just detta. Vi vet att ditt bidrag gör nytta där behoven är som störst. Och det tänker vi fortsätta att arbeta för. Tack för att du är med på vår gemensamma resa för en mer hållbar och rättvis värld, och att du fortsätter trots att corona-pandemin försvårar förutsättningarna.

Stort tack till dig som aldrig ger upp. Du behövs mer än någonsin.

Kristina Henschen, generalsekretere Radiohjälpen


Året i siffror

 • Världens Barn 62,4 miljoner kr
 • Musikhjälpen 51,4 miljoner kr
 • Kronprinsessan Victorias fond 8,7 miljoner kr
 • Katastrofinsamling 11,8 miljoner kr
 • Radiohjälpsfonden 4,6 miljoner kr

138 903 443 kronor

har Radiohjälpen totalt samlat in under 2019
(2018: 169,6 miljoner)

Elever i Ghana. Foto: Radiohjälpen

65
projekt

har finansierats internationellt
(2018: 89 projekt)

9 521 134 människor

varav 6 841 478 barn och unga

nås genom internationella projekt under 2019

Radiohjälpen är ensam finansiär av stöd till 331 993 människor varav 229 569 barn och unga. Resterande nås genom samfinansierade projekt. Ännu fler nås genom det förändringsarbete som projekten bedriver långsiktigt.

11 600
deltagare

väntas nås genom de nationella fonderna
(2018: nästan 10 000 deltagare)

42
länder

I så många länder finansieras projekt
(2018: 46 länder)

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

642 309
engagemang i Musikhjälpen

5 124 954

personer har sett Radiohjälpens filmer eller program i SVT och online (2018: drygt 10 miljoner)

Radiohjälpen gör skillnad i Bangladesh floddeltan. Foto: Radiohjälpen

6 procent

var Radiohjälpens insamlings- och administrationskostnader under 2019 i relation till intäkterna (2018: 5,4 procent)

80 år av engagemang i allmänhetens tjänst.
Tack till dig som gjort det möjligt!

Fler flickor får möjlighet att gå i skolan tack vare allmänhetens stöd till Radiohjälpen. Foto: Sofia Hellenberg

Så gör din gåva skillnad

Läs mer om hur du har förändrat liv – i Sverige och i världen

Rent vatten räddar liv. Foto: Kenya Red Cross Society

Katastrofinsamling

I torkans spår

Idag ser vi resultatet av Hungerhjälpen som Radiohjälpen drog igång för flera år sedan, bland annat med en generös gåva från artisten Avicii. Insamlingen fortsatte sedan under flera år. Under 2017/18 plågades Afrika av en svår torka. Det fanns stora behov av mat på många platser samtidigt. Torkan ledde till uteblivna skördar, stigande matpriser, förlust av boskap och ökad risk för smittspridning. Omkring tjugo miljoner människor hotades av svår hungersnöd. Många var på gränsen till svält. Klimatförändringar, konflikter och politisk instabilitet var några av de orsaker som tillsammans bidrog till de enorma behoven.

Situationen var akut. Radiohjälpens insamlingen Hungerhjälpen samlade in cirka 22 miljoner kronor under just åren 2017/18. En av organisationerna som fick stöd från insamlingen var Svenska Röda Korset för sin verksamhet i Kenya. Omkring tre miljoner människor bedömdes vara drabbade av hunger i landet, och FN varnade för att människors utsatthet kunde öka. Tack vare projektet kunde människor få tillgång till rent vatten, mat och sjukvård. Särskilt sårbara grupper såsom barn under fem år, gravida och ammande kvinnor, äldre och människor med funktionsnedsättning prioriterades. Genom projektet fick bland annat 70 360 människor tillgång till sjukvård, inklusive små barn som undersöktes och behandlades mot undernäring. 198 546 människor fick matpaket. 282 287 människor fick tillgång till rent vatten och toaletter. Bland annat tack vare betydande internationella hjälpinsatser undveks en svältkatastrof.

Läs mer

Barn på särskilt utsatta platser får tillgång till skola Foto: Plan International

Musikhjälpen

Rätten till utbildning

Skolgång är en grundläggande mänsklig rättighet, som ofta åsidosätts på grund av krig och konflikt. På många platser i världen saknar barn tillgång till den utbildning de har rätt till, ibland på grund av att skolan är skadad, att ingen lärare finns kvar i området, att skolan ockuperas av väpnade grupper eller att vägen till skolan bedöms vara för farlig för barnen att gå. Oavsett anledning är utbildning alltjämt en rättighet och en grundläggande förutsättning för barns fortsatta utveckling. Utan barn som fått utbildning riskerar hela samhällen en förlorad generation som inte ges möjlighet att påverka, förändra och förbättra. Musikhjälpen 2016 hade därför ett särskilt fokus på temat ‘Barn i krig har rätt att gå i skolan’. Tack vare insamlade medel kunde bland annat organisationen Plan International Sverige genomföra ett utbildningsprojekt i Nigeria, ett land drabbat av väpnad konflikt.

Genom projektet fick 1 400 barn tillgång till utbildning. Då vissa barn bor i svåråtkomliga områden utan en permanent skola har Plan arbetat med en ny metod – omkringresande skolbussar. På så vis har även barn på särskilt utsatta platser fått tillgång till skolgång. Projektet har också inkluderat vidareutbildning av lärare, för att på så vis stärka kvaliteten på barnens utbildning. Ansvaret för utbildningen och lärare har nu lämnats över till lokala strukturer, det vill säga de myndigheter som bär ansvar för att barns rätt till utbildning upprätthålls. På så sätt har projektet inte bara bidragit till att fler barn får gå i skolan, utan också ökat förutsättningarna för att skolorna kan hållas öppna även i framtiden.

Projektet bedöms vara så framgångsrikt att den mobila metoden med skolbussar används i området kring Tchadsjön.

Läs mer

Nya möjligheter med mobila skolbyggnader Foto: Marcus Dernulf

Världens Barn

Att stärka människors motståndskraft

Bangladesh är ett land där klimatförändringar har särskilt tydliga konsekvenser för människors och samhällets utveckling, inte minst eftersom landet ligger så lågt beläget i förhållande till havsnivån. För människor som lever på öarna i floddeltat kring Jamuna River i norra Bangladesh är översvämningar ett återkommande problem som bidrar till fattigdomen. Öarna är svåråtkomliga och ligger på långt avstånd från fastlandet. Inkomstmöjligheterna är begränsade och många av invånarna har inte tillgång till grundläggande samhällstjänster som sjukvård och skola. Som följd av detta är utbildningsnivån mycket låg, med utbredd analfabetism bland både barn och vuxna.

Genom insamlingen Världens Barn finansierar Radiohjälpen ett projekt som Erikshjälpen driver tillsammans med sin partnerorganisation i Bangladesh. Det syftar till att ge tillgång till utbildning för barn som bor på öarna i floddeltat. Projektet genomförs genom särskilda mobila skolbyggnader. Vid en översvämning kan skolorna monteras ner, förflyttas och byggas upp igen på en helt ny plats. På så vis minskas risken för att barnen inte kan gå i skolan på grund av översvämning eftersom skolbyggnaderna återanvänds. Förstörda skolbyggnader är annars ett problem, och att återuppbygga dessa tar lång tid och är kostsamt. Under 2018 kunde projektet tack vare bidrag från Världens Barn ge skolgång till 4 100 barn på 41 skolor i området. Närvaron, såväl som skolresultaten, har förbättrats i takt med att projektet har utvecklats. Eftersom öarna ligger så pass avlägset från fastlandet bidrar projektet även till att utbilda och anställa lärare ur lokalbefolkningen.

Förhoppningen är att de statliga myndigheterna i Bangladesh på sikt ska kunna ta över projektet och erbjuda en mer permanent lösning för invånarna i floddeltat.

Läs mer

Nya vänner på läger Foto: Borlänges lokala astma- och allergiförening

Kronprinsessan Victorias fond

Gemenskap i trygg miljö

Efter noggrann planering och anpassning kunde familjelägret på Västkusten genomföras. 23 barn med multiallergi deltog tillsammans med sina familjer. Barn med svår födoämnes- och pälsdjursallergi känner ofta att de i vardagen kan hamna utanför. På lägret kunde de koppla av i en trygg miljö utan att känna sig annorlunda. Veckan bjöd på gemenskap, igenkänning, lekar, bad och utflykter. Föräldrarna fick även information och svar på frågor om sina barns allergier.

Sedan 1972 arrangerar Borlänges lokala astma- och allergiförening läger för barn med komplicerade allergibilder, främst för boende i Dalarna men i mån av plats även för deltagare från övriga landet. Barnens allergier gör att de mest självklara aktiviteterna i vardagen kräver minutiös förberedelse och planering men kan ändå utgöra en stor risk eller visa sig vara omöjliga att genomföra. Lägren är till för att stötta och avlasta familjer med de största behoven.

Läs mer

Boule med specialklot för synskadade Foto: Keijo Winsten

Radiohjälpsfonden

Livsglädjen stärks genom samvaro

Sverigefinska Synskadadeförbundet arrangerar årligen rekreation för sina äldre medlemmar. Att komma hemifrån och träffa andra ger ett välbehövligt avbrott från den vardagliga isolering som flera beskriver att de drabbats av på grund av sin synskada. Förutom att erbjuda en trevlig samvaro är rekreationen planerad med anpassade aktiviteter. Till exempel anordnas tipspromenader, spel som utomhus-yatzy med stora tärningar som kastas på marken, kortspel med extra stora och tydliga kort och boule med speciella klot. Totalt deltog sjutton personer. Deras summering av veckan var: rolig, händelserik, givande, avkopplande och uppfriskande.

Läs mer

Om det inte går som tänkt

Projekt och aktiviteter kan behöva planeras om. Våra samarbetspartners och föreningar gör ett grundligt arbete för att försäkra sig om att projekt och aktiviteter ska bli av. Ibland blir det inte alltid som planerat.

Internationellt

Rapportering uppfyller inte alltid Radiohjälpens krav

Ibland behöver Radiohjälpen granska, utreda och vidta åtgärder. Ofta går det att genom dialog och uppföljning med organisationen i fråga reda ut de frågetecken som kan finnas i rapporterna. Ibland behövs andra åtgärder för att säkerställa att insamlade medel används korrekt. Radiohjälpen har under året utrett ett sådant ärende där rapporteringen inte varit fullgod och behövt göras om. Brister har framkommit på lokal nivå, däremot har inga pengar försvunnit utan de har använts korrekt. Trots att pengarna har använts korrekt har Radiohjälpen beslutat att inte fortsätta samarbetet med organisationen framöver på grund av organisationens bristande interna styrning och kontroll.

När konflikten är svår och behoven är stora

Då gäller det att organisationen på plats i landet har tillräcklig erfarenhet och kapacitet för att genomföra kvalitativa projekt som räddar liv och lindrar nöd. I en humanitär situation kan det för allmänhet och organisationer kännas viktigt att ‘göra något’ – men utan en väldigt god kännedom om situationen och människors behov, och utan robusta system för intern styrning och kontroll löper en organisation risk att göra mer skada än nytta. Till exempel kan det resultera i att det inte är de människor som har störst behov som nås, eller att en konflikt förvärras av arbetet. Radiohjälpen har under året mottagit en återbetalning för ett projekt som inte kunde genomföras till följd av en svår konfliktmiljö, och en organisation som inte hade kapacitet att anställa tillräckligt mycket erfaren och kompetent personal tillräckligt snabbt för att möta behoven. På så vis kan de insamlade pengarna istället användas där de behövs som mest – och av en organisation som har kapacitet att genomföra ett projekt med bra resultat.

Nationellt

När antalet deltagare sjunker

Då föreningarna ofta planerar sina medlemsaktiviteter i ett tidigt skede kan förändringar inträffa. Anmälda deltagare kan till exempel få förhinder eller bli sjuka. Om deltagarantalet sjunker så pass mycket att föreningen bedömer att antalet medhjälpare, de personer som finns till hands för att alla ska kunna delta, behöver minskas kan bidraget behöva räknas om. Ibland inträffar även förändringar i aktivitetens längd vilket också kan påverka bidraget och ibland ställs en aktivitet in av olika skäl.
En omräkning av bidraget resulterar i att Radiohjälpen ber om en återbetalning av föreningen eller att ett lägre belopp betalas ut. Radiohjälpen har förståelse för att förändringar av de här slagen är oundvikliga.

Stickprovskontroll av bidrag under 30 000 kr

Radiohjälpen tillåter i vissa fall förenklade redovisningar av beviljade bidrag. Då dessa är under 30 000 kronor görs stickprovskontroller av dessa. Tidigare krävdes kopior av kvitton/fakturor till redovisningen för att styrka kostnaderna. Nu godkänns en ekonomisk och narrativ redovisning. Efter årets stickprovskontroller har återbetalningar inkrävts från två föreningar för en del av bidraget då de insända underlagen inte överensstämt med redovisningen och två föreningar har ännu inte återkommit. Påföljden för stickprovskontroller som inte inkommit eller inte kan godkännas är att ytterligare ansökningar inte tas emot innan föreningen kan visa att de har förbättrat sina interna rutiner. Återbetalning krävs alltid vid avsaknad av redovisning, oklarheter eller då svar uteblir.

Se fyra exempel från året

Så fördelades insamlade medel 2019

Under 2019 har Radiohjälpen beviljat stöd till 65 projekt utanför Sverige, och till 372 ansökningar inom Sverige. Klicka på kartorna för att läsa om några av projekten.

Här gör vi skillnad i världen

Internationell karta

Uganda

Insamling: Världens Barn
Organisation: Läkarmissionen

I Ugandas huvudstad Kampala ökar antalet barn som tvingas bo på gatan. Dessa barn befinner sig i en utsatt situation och är i behov av trygghet och skydd. Projektet syftar därför till att ge barn som lever på gatan ökad trygghet genom att erbjuda basservice såsom mat, husrum och tillgång till utbildning. Målet är att barnen ska återförenas med sina familjer, varför projektet arbetar med att söka upp barnens familjer och stärka familjernas möjligheter att ta hand om barnen själva. Se film från projektet här.

Demokratiska Republiken Kongo

Insamling: Världens Barn
Organisation: Läkarmissionen

Sedan många år befinner sig Demokratiska Republiken Kongo i en humanitär katastrof med stora behov hos befolkningen. Landet är präglat av väpnade konflikter och extrem fattigdom. Projektet stödjer Panzisjukhuset i östra DRK för att minska mödra- och barnadödligheten i regionen, bland annat genom att tillhandahålla kvalitativ förlossnings- och neonatal vård. Projektet arbetar även för att stärka näringsintaget hos barnen och deras mödrar.

Thailand

Insamling: Världens Barn
Organisation: Diakonia

Projektet genomförs i Myanmar och nordöstra Thailand, och syftar till att främja en säker migration och minska utsattheten för barn i migration. Miljontals flyktingar och migranter från Myanmar beräknas befinna sig i Thailand, varav uppemot 400 000 är barn. Barn i migration utgör en särskilt sårbar grupp eftersom de ofta går miste om utvecklingsmöjligheter och grundläggande rättigheter som att gå i skolan. De löper större risk för att bli utsatta för olika former av exploatering och våld. Projektet syftar till att öka medvetenheten kring barns rättigheter och att stärka tillgången till utbildning.

Myanmar

Insamling: Världens Barn
Organisation: Diakonia

Projektet genomförs i Myanmar och nordöstra Thailand, och syftar till att främja en säker migration och minska utsattheten för barn i migration. Miljontals flyktingar och migranter från Myanmar beräknas befinna sig i Thailand, varav uppemot 400 000 är barn. Barn i migration utgör en särskilt sårbar grupp eftersom de ofta går miste om utvecklingsmöjligheter och grundläggande rättigheter som att gå i skolan. De löper större risk för att bli utsatta för olika former av exploatering och våld. Projektet syftar till att öka medvetenheten kring barns rättigheter och att stärka tillgången till utbildning.

Indien

Insamling: Världens Barn
Organisation: Erikshjälpen

Erikshjälpens projekt syftar till att minska barn- och mödradödligheten i Pandhana, i delstaten Madhya Pradesh. Området är svårt drabbat av fattigdom och bristande tillgång till grundläggande rättigheter såsom god hälsa, sanitet och utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter. Många barn slutar skolan i förtid och tvingas arbeta för att bidra till hushållskassan. Läs- och skrivkunnigheten är låg även bland de vuxna. Projektet arbetar med en helhetssyn för områdets utveckling genom att stärka kapaciteten hos barn- och mödrahälsovård såväl som tillgången till utbildning och familjers försörjningsmöjligheter.

Bangladesh

Insamling: Världens Barn
Organisation: Erikshjälpen

Bangladesh är ett land där klimatförändringar har särskilt tydliga konsekvenser för människors och samhällens utveckling. Detta projekt genomförs av Erikshjälpen på öar i området kring floddeltat vid Jamuna River i norra Bangladesh. Översvämningar är ett återkommande problem som bland annat bidrar till att skolbyggnader förstörs och många barn inte kan gå i skolan. Öarna är isolerade från fastlandet vilket gör att andra skolor ofta ligger på långt avstånd. Utbildningsnivån liksom andelen läs- och skrivkunniga i området är låg. Projektet syftar till att stärka barns tillgång till utbildning genom att konstruera mobila skolbyggnader som vid en översvämning kan plockas ner, förflyttas och byggas upp igen på en ny plats.

Afghanistan

Insamling: Världens Barn, AFG
Organisation: Svenska Afghanistankommittén

Projektet genomförs av Svenska Afghanistankommittén i provinserna Balkh, Samangan och Jawzjan. Det övergripande målet är att förbättra tillgången till kvalitativ och inkluderande utbildning för barn med behov av extra stöd och/eller någon typ av funktionsnedsättning. Detta görs bland annat genom behovsanpassad undervisning och genom att utbilda lärare och klasskamrater till barn med hörselskador i teckenspråk. Syftet är att barnen sedan ska kunna delta i ordinarie skolverksamhet. Utöver detta anordnas fritidsaktiviteter för barn både med och utan funktionsnedsättning, för att stärka interaktionerna mellan barnen samt bygga självförtroende och självkänsla hos de barn som har en funktionsnedsättning.

Elfenbenskusten

Insamling: Världens Barn
Organisation: Svenska Röda Korset

Elfenbenskusten har under senare år fått en ökad befolkningstillväxt vilket i kombination med utbredd fattigdom resulterat i urbanisering. I många städer har ett kåkstäder uppkommit. På grund av bristande tillgång till rent vatten och sanitet är dessa utsatta för hälsorelaterade risker och smittspridning. Detta drabbar särskilt barn. Röda Korset genomför ett projekt med det övergripande målet att stärka motståndskraften (även kallat resiliens) hos två sådana samhällen i Abidjan, landets största stad. Projektet syftar till att stärka kunskapen om hälsorelaterade problem, uppmana till beteendeförändring och förbättra områdets avfalls- och avloppssystem. Bland annat får lärare fortbildning i vatten- och sanitetsfrågor, och genom särskilda temadagar stärks skolelevers kunskap.

Niger

Insamling: Världens Barn
Organisation: Svenska Röda Korset

Niger är enligt UNDP det land med lägst mänsklig utveckling enligt måttet HDI (Human Development Index) i världen, med begränsad tillgång till rent vatten och sanitet. Svenska Röda Korsets projekt ska därför stärka grundläggande behov relaterade till rent vatten och sanitet i Maradi, en av landets utsatta regioner. Syftet är att minska spridningen av diarréorsakade sjukdomar, vilket utgör den största dödsorsaken hos barn mellan sex och tretton år i regionen. Projektet genomförs bland annat genom att öka kunskaper kring vikten av god hygien och sanitet, och arbetar även med hygien kopplat till menstruation, som är ett tabubelagt ämne i landet.

Sydsudan

Insamling: Världens Barn
Organisation: Läkare utan Gränser (MSF)

På grund av den väpnade konflikten befinner sig miljontals människor på flykt inom Sydsudan. Konflikten har pågått under flera år och behovet av sjukvård är stort, i brist på ett fungerande sjukvårdssystem. I det område där Läkare utan Gränser arbetar finns ett enda sjukhus. Det huvudsakliga arbetet syftar främst till att behandla och förebygga de vanligaste dödsorsakerna i landet. Projektet bidrar därför till att stärka tillgången till och kapaciteten hos existerande primär- och sekundärvård, med ett fokus på malaria, undernäring och vaccinationer. I insatsen ingår även sexuell- och reproduktiv hälsa samt vård till överlevare av sexuellt våld.

Venezuela

Insamling: Världens Barn
Organisation: Rädda Barnen

Rädda Barnen genomför ett påverkansprojekt för att förbättra situationen för barn i migration i Latinamerika. Barn löper generellt stor risk för att bli utsatta för våld i vardagen, och risken är särskilt stor för barn i migration där människohandel och andra former av exploatering är vanligt förekommande. Projektet är regionalt och innefattar Peru, Venezuela, El Salvador, Brasilien, Honduras och Mexiko. Målet är att motverka fysisk- och psykiskt förnedrande bestraffning av barn genom ett stärkt civilsamhälle, lag- och attitydförändringar, att främja positiv disciplin och uppmärksamma vikten av att förhindra våld mot barn i migration.

Brasilien

Insamling: Världens Barn
Organisation: Rädda Barnen

Rädda Barnen genomför ett påverkansprojekt för att förbättra situationen för barn i migration i Latinamerika. Barn löper generellt stor risk för att bli utsatta för våld i vardagen, och risken är särskilt stor för barn i migration där människohandel och andra former av exploatering är vanligt förekommande. Projektet är regionalt och innefattar Peru, Venezuela, El Salvador, Brasilien, Honduras och Mexiko. Målet är att motverka fysisk- och psykiskt förnedrande bestraffning av barn genom ett stärkt civilsamhälle, lag- och attitydförändringar, att främja positiv disciplin och uppmärksamma vikten av att förhindra våld mot barn i migration.

Peru

Insamling: Världens Barn
Organisation: Rädda Barnen

Rädda Barnen genomför ett påverkansprojekt för att förbättra situationen för barn i migration i Latinamerika. Barn löper generellt stor risk för att bli utsatta för våld i vardagen, och risken är särskilt stor för barn i migration där människohandel och andra former av exploatering är vanligt förekommande. Projektet är regionalt och innefattar Peru, Venezuela, El Salvador, Brasilien, Honduras och Mexiko. Målet är att motverka fysisk- och psykiskt förnedrande bestraffning av barn genom ett stärkt civilsamhälle, lag- och attitydförändringar, att främja positiv disciplin och uppmärksamma vikten av att förhindra våld mot barn i migration. Se film från projektet här.

Honduras

Insamling: Världens Barn
Organisation: Rädda Barnen

Rädda Barnen genomför ett påverkansprojekt för att förbättra situationen för barn i migration i Latinamerika. Barn löper generellt stor risk för att bli utsatta för våld i vardagen, och risken är särskilt stor för barn i migration där människohandel och andra former av exploatering är vanligt förekommande. Projektet är regionalt och innefattar Peru, Venezuela, El Salvador, Brasilien, Honduras och Mexiko. Målet är att motverka fysisk- och psykiskt förnedrande bestraffning av barn genom ett stärkt civilsamhälle, lag- och attitydförändringar, att främja positiv disciplin och uppmärksamma vikten av att förhindra våld mot barn i migration.

Mexiko

Insamling: Världens Barn
Organisation: Rädda Barnen

Rädda Barnen genomför ett påverkansprojekt för att förbättra situationen för barn i migration i Latinamerika. Barn löper generellt stor risk för att bli utsatta för våld i vardagen, och risken är särskilt stor för barn i migration där människohandel och andra former av exploatering är vanligt förekommande. Projektet är regionalt och innefattar Peru, Venezuela, El Salvador, Brasilien, Honduras och Mexiko. Målet är att motverka fysisk- och psykiskt förnedrande bestraffning av barn genom ett stärkt civilsamhälle, lag- och attitydförändringar, att främja positiv disciplin och uppmärksamma vikten av att förhindra våld mot barn i migration.

Mexiko

Insamling: Världens Barn
Organisation: Rädda Barnen

Rädda Barnen genomför ett påverkansprojekt för att förbättra situationen för barn i migration i Latinamerika. Barn löper generellt stor risk för att bli utsatta för våld i vardagen, och risken är särskilt stor för barn i migration där människohandel och andra former av exploatering är vanligt förekommande. Projektet är regionalt och innefattar Peru, Venezuela, El Salvador, Brasilien, Honduras och Mexiko. Målet är att motverka fysisk- och psykiskt förnedrande bestraffning av barn genom ett stärkt civilsamhälle, lag- och attitydförändringar, att främja positiv disciplin och uppmärksamma vikten av att förhindra våld mot barn i migration.

El Salvador

Insamling: Världens Barn
Organisation: Rädda Barnen

Rädda Barnen genomför ett påverkansprojekt för att förbättra situationen för barn i migration i Latinamerika. Barn löper generellt stor risk för att bli utsatta för våld i vardagen, och risken är särskilt stor för barn i migration där människohandel och andra former av exploatering är vanligt förekommande. Projektet är regionalt och innefattar Peru, Venezuela, El Salvador, Brasilien, Honduras och Mexiko. Målet är att motverka fysisk- och psykiskt förnedrande bestraffning av barn genom ett stärkt civilsamhälle, lag- och attitydförändringar, att främja positiv disciplin och uppmärksamma vikten av att förhindra våld mot barn i migration.

Kambodja

Insamling: Världens Barn
Organisation: Barnfonden

Kambodja är ett av de länder i Sydostasien som drabbas av flest naturhändelser till följd av regn och torka. Översvämningar är den vanligast förekommande naturhändelsen, vilket många gånger orsakar dödsfall och får kostsamma konsekvenser för såväl samhället som för individen. Därför arbetar Barnfonden för att stärka människors motståndskraft (även kallat resiliens) mot naturhändelser. Detta görs bland annat genom att stärka skolors kapacitet att hantera klimatförändringar och naturhändelser på bästa vis, men även genom simuleringsövningar så att barnen får öva på sina praktiska färdigheter.

Ghana

Insamling: Världens Barn
Organisation: Hungerprojektet

Hungerprojektet arbetar för att bryta kronisk hunger och fattigdom, samt möjliggöra för samhällen att själva driva sin egen utveckling framåt – i den riktning som de själva identifierat behov för. På så vis bidrar projektet inte bara till minskad hunger och en god hälsa, utan även att den lokala utvecklingen och demokratin stärks. Arbetet med barns hälsa finansieras av Radiohjälpens insamling Världens Barn, och omfattar bland annat informationskampanjer i de samhällen som är anslutna till projekten kring näringslära, undernäring och barns rättigheter.

Demokratiska Republiken Östtimor

Insamling: Världens Barn
Organisation: Plan

Plan International Sverige arbetar i Östtimor med att stärka människors motståndskraft (även kallat resiliens) mot naturhändelser och klimatförändringar. Arbetet syftar till att stärka människors förmåga att återhämta sig efter en naturhändelse, men också för att ha tillräcklig kapacitet att klara sig om en naturhändelse inträffar. Syftet är med andra ord att minimera den påverkan som en naturhändelse eller klimatförändringar har, med ett särskilt fokus på barns rättigheter, trygghet och hälsa. Det görs bland annat genom att säkerställa att naturhändelsers inverkan på skördar inte blir för stor, vilket får en negativ inverkan på barnens hälsa, men även genom information till barn kring vad riskerna vid en naturhändelse kan vara och hur de på bästa vis kan skydda sig.

Demokratiska Republiken Östtimor

Insamling: Världens Barn
Organisation: Plan

Plan International Sverige arbetar i Östtimor med att stärka människors motståndskraft (även kallat resiliens) mot naturhändelser och klimatförändringar. Arbetet syftar till att stärka människors förmåga att återhämta sig efter en naturhändelse, men också för att ha tillräcklig kapacitet att klara sig om en naturhändelse inträffar. Syftet är med andra ord att minimera den påverkan som en naturhändelse eller klimatförändringar har, med ett särskilt fokus på barns rättigheter, trygghet och hälsa. Det görs bland annat genom att säkerställa att naturhändelsers inverkan på skördar inte blir för stor, vilket får en negativ inverkan på barnens hälsa, men även genom information till barn kring vad riskerna vid en naturhändelse kan vara och hur de på bästa vis kan skydda sig.

Nigeria

Insamling: Världens Barn
Organisation: Clowner utan Gränser

Konflikten i Nigeria (där terroristorganisationen Boko Haram är verksam) har över tid tvingat över två miljoner människor på flykt – och mer än hälften av de drabbade är barn. Det finns ytterst begränsade resurser för att skydda barn på flykt och behoven är mycket stora. Clowner utan Gränser arbetar med att stärka barn och deras familjers psykosociala välmående genom minskad stress, rädslor och en ökad lekfullhet. Det görs bland annat genom föreställningar och workshops med barn för att stärka deras tillit och självkänsla. Rätten till lek är en av alla de rättigheter som nämns i FN:s barnkonvention.

Guatemala

Insamling: Världens Barn
Organisation: Individuell Människohjälp

IM:s projekt i Guatemala arbetar med att stärka möjligheterna att fullfölja sin utbildning för barn och unga från ursprungsbefolkningen Mayas Q’eqchies. Bland annat får barnen tillgång till läxhjälp, information om sina mänskliga rättigheter samt skolmaterial.

Zimbabwe

Insamling: Världens Barn
Organisation: Individuell Människohjälp

Som följd av landets ekonomiska kris de senaste åren har många människor i landet försatts i fattigdom. Många barn har förlorat möjlighet till grundutbildning. Barn som lever med en funktionsnedsättning eller från marginaliserade grupper i samhället, har särskilt svårt att åtnjuta sin rätt till utbildning. Därför arbetar IM för en inkluderande skola.

Burundi

Insamling: Världens Barn
Organisation: PMU

Det här projektet bedrivs i ett område där många människor lever i fattigdom i ett av världens fattigaste länder. PMU arbetar i projektet med barn som lever med funktionsnedsättning för att säkerställa allas rättigheter och lika värde. Bland annat arbetar PMU med specialister på rehabilitering på plats, men även med barnens familjer.

Tchad

Insamling: Världens Barn
Organisation: SOS Barnbyar

I Tchad finns det stora humanitära behov och en utbredd fattigdom. Som följd av detta lever människor i utsatthet, men även institutioner som skolor har försvagats av den rådande situationen. Därtill har många människor från grannländer tagit sin tillflykt i Tchad, däribland många från Centralafrikanska Republiken (CAR). SOS Barnbyar arbetar med barn på flykt från CAR och Tchad för att stärka tillgången till kvalitativ utbildning. Bland annat sker det genom att vidareutbilda lärare och förse klassrummen med relevant skolmateriel.

Etiopien

Insamling: Världens Barn
Organisation: Islamic Relief

På grund av konflikt har många familjer tvingats på flykt inom sitt eget land. Det har bland annat inneburit att barn inte har möjlighet att fullfölja sin utbildning. Islamic Relief Sverige arbetar därför för att barnen ska få fortsatt tillgång till utbildning och till rent vatten och sanitet. Totalt väntas 4 288 barn kunna återvända till skolan tack vare projektet, varav 2 788 flickor och 1 500 pojkar.

Jordanien

Insamling: Världens Barn
Organisation: ACT Svenska kyrkan

Jordanien är ett av de länder i världens som mottagit flest antal människor på flykt och i migration. Av dessa är en stor andel barn och unga och utmaningarna är stora för de som anlänt till landet. Många är i stort behov av psykosocialt stöd för att bearbeta trauman. Därför arbetar Svenska kyrkan med barn och unga boende ibland annat flyktingläger. De fokuserar på psykosocialt välmående för att på så vis skapa förutsättningar för barnens fortsatta utveckling.

Bosnien-Hercegovina

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: MyRight

Människor med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för sexuellt våld i högre grad än andra. MyRight arbetar därför för att minska det sexuella våldet mot människor med funktionsnedsättning, bland annat genom att stärka funktionshindersrörelsen i landet och strategiskt integrera dessa frågor i deras påverkansarbete.

Nepal

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: MyRight

Människor med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för sexuellt våld i högre grad än andra. MyRight arbetar därför för att minska det sexuella våldet mot människor med funktionsnedsättning, bland annat genom att stärka funktionshindersrörelsen i landet och strategiskt integrera dessa frågor i deras påverkansarbete. Se film från projektet här.

Bolivia

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: MyRight

Människor med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för sexuellt våld i högre grad än andra. MyRight arbetar därför för att minska det sexuella våldet mot människor med funktionsnedsättning, bland annat genom att stärka funktionshindersrörelsen i landet och strategiskt integrera dessa frågor i deras påverkansarbete.

Somalia

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: ACT Svenska kyrkan

I två flyktingläger i Kenya och Somalia arbetar Svenska kyrkan med att skapa mer inkluderande miljöer för människor med funktionsnedsättning. Projektet fokuserar på att öka medvetenheten kring rättigheter, minska diskriminering och negativa attityder. Projektet arbetar även med att skapa en inkluderande skolgång. Det görs genom stöd till bland annat utrustning och hjälpmedel samt att tillgängliggöra skolans fysiska miljö.

Kenya

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: ACT Svenska kyrkan

I två flyktingläger i Kenya och Somalia arbetar Svenska kyrkan med att skapa mer inkluderande miljöer för människor med funktionsnedsättning. Projektet fokuserar på att öka medvetenheten kring rättigheter, minska diskriminering och negativa attityder. Projektet arbetar även med att skapa en inkluderande skolgång. Det görs genom stöd till bland annat utrustning och hjälpmedel samt att tillgängliggöra skolans fysiska miljö.

Libanon

Insamling: Världens Barn
Organisation: Diakonia

I Libanon är människor med funktionsnedsättning en av de mest utsatta grupperna i samhället. De utsätts för diskriminering på många plan. Många av dem står utanför skolsystemet och arbetsmarknaden vilket skapar fattigdom och social isolering. Projekt arbetar därför med att skapa arbetsmöjligheter för människor med funktionsnedsättning. Detta genom att bland annat erbjuda entreprenörsutbildningar, yrkesutbildning och CV-träning.

Madagaskar

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: WaterAid

Madagaskar är ett av världens fattigaste länder, med bristande tillgång till rent vatten och sanitet. Projektet syftar till att skapa en miljö där barn och vuxna som lever med funktionsnedsättningar kan åtnjuta sina rättigheter till rent vatten, sanitet och hygien. Dessutom görs en särskild satsning på information om menstruation och hygien.

Moldavien

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: Individuell Människohjälp

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder och det finns stora barriärer i vardagen som hindrar barn från att åtnjuta sina fulla rättigheter. Genom att informera om mänskliga rättigheter, arbeta för att förändra negativa attityder samt skapa nätverk och plattformar för dialog får människor med funktionsnedsättning i Moldavien kapacitet att utkräva sina fulla rättigheter från ansvarstagare.

Nordmakedonien

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: WeEffect

I Nordmakedonien lever många människor med funktionsnedsättning i fattigdom och får även många gånger utstå diskriminering och stigmatisering. Fattigdom och utanförskap är starkt kopplat till funktionsnedsättning i landet, likaså matosäkerhet och undernäring. Därför arbetar WeEffect bland annat med att stärka exempelvis försörjningsmöjligheter för människor med funktionsnedsättning genom ekologiskt och hållbart jordbruk.

Palestina

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: Läkare utan Gränser (MSF)

I Gaza är vårdbehoven stora och sjukvårdssystemet illa utrustat. Många patienter är i behov av ett flertal ingrepp och flera års rehabilitering. Läkare utan Gränser arbetar därför med vårdinsatser och rehabilitering för att minska förekomsten av permanenta skador och funktionsnedsättningar.

Rwanda

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: Rädda Barnen

I Rwanda är människor med funktionsnedsättning en av de mest utsatta och exkluderade grupperna i samhället. 20 procent av alla barn mellan fem och arton år beräknas leva med en funktionsnedsättning. Många får utstå diskriminering och våld samt göms ofta undan i hemmen. Rädda Barnens projekt arbetar därför med att bland annat med att stärka utbildningssektorn och arbetsmarknaden för att bli mer inkluderande.

Togo

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: Plan

I Togo beräknas endast drygt hälften av alla barn med funktionsnedsättning gå i skolan och av dessa slutför bara hälften sin utbildning. I vissa familjer ses även funktionsnedsättning som skamfullt vilket gör att barn göms undan. Detta projekt arbetar därför med att främja en inkluderande utbildning för barn med funktionsnedsättning.

Ukraina

Insamling: Musikhjälpen
Organisation: Rädda Barnen

Att leva med en funktionsnedsättning är många gånger svårt i Ukraina. De som lever med en funktionsnedsättning utsätts för diskriminering, något som förvärras som följd av väpnad konflikt i projektområdet. Därför arbetar Rädda Barnen med att öka inkludering av barn med funktionsnedsättning i samhället, tex skolan, men även med att förändra skadliga och negativa attityder och normer gentemot människor med funktionsnedsättning i samhället i stort.

Jemen

Organisation: ADRA

I Jemen pågår världens största humanitära kris. En majoritet av befolkningen är i behov av humanitärt stöd. Barn har drabbats hårt av vattenburna sjukdomar som kolera. ADRA Sverige säkerställer att skolor har tillgång till rent vatten – en förutsättning för ett hälsosamt liv, och ett sätt att stoppa smittspridning samt minska barnadödlighet.

Moçambique

Organisation: Läkare utan Gränser (MSF)

Cykloner och kraftiga översvämningar vållade i mars 2019 stor förödelse i Moçambique. Stora delar av kuststaden Beira skadades och förstördes av katastrofen. Radiohjälpen startade därför en särskild insamling. Läkare utan Gränsers projekt arbetade på plats för att bland annat säkerställa tillgången på rent vatten men också med att stoppa smittspridning av exempelvis kolera.

Syrien

Organisation: Unicef

I oktober 2019 eskalerade den väpnade konflikten i nordöstra Syrien. I området beräknas omkring 3,6 miljoner människor bo och det ökade våldet ledde på kort tid att omkring 200 000 människor tvingades på flykt inom landet. Unicef erhöll finansiering för att bistå människor på flykt i området, med fokus på att rädda liv och lindra nöd. Projektet arbetar bland annat med matbistånd, utdelning av mediciner och att säkerställa tillgången till rent vatten för barnfamiljer.

 • > 500 000 kronor
 • 500 000 – 1 499 999 kronor
 • 1 500 000 – 1 999 999 kronor
 • 2 000 000 – 3 999 999 kronor
 • 4 000 000 – 9 999 999 kronor
 • < 10 000 000 kronor

Klicka på respektive land för att läsa mer.

Här gör vi skillnad i Sverige

Nationell karta

Lappland

RADIOHJÄLPSFONDEN

DHR Boden (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) tog med sina medlemmar på en bussresa till Lycksele. Förutom trevligt umgänge besöktes ett museum och en djurpark.

Norrbotten

RADIOHJÄLPSFONDEN

Ett läger i Suaningi med syftet att träffa nya vänner, byta miljö och prova nya fritidsaktiviteter arrangerades av Gränslösa Läger. Det var 28:e året i rad som lägret hölls och flera av deltagarna återkommer år efter år.

Västerbotten

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Diabetesföreningen i Västerbottens län arrangerade läger i Skellefteå för familjer med barn med diabetes. Lägret erbjöd både friluftsaktiviteter, diskussionsgrupper och föreläsningar för att alla skulle lära sig mer.

Jämtland

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Barn som på grund av sin allergi vanligtvis inte vågar åka på läger kunde delta på Riksförbundet Unga Allergikers läger i Åre. Alla ledarna hade egen erfarenhet av astma och/eller allergi. Syftet var att öka barnens förmåga att hantera sin dolda funktionsnedsättning.

Ångermanland

RADIOHJÄLPSFONDEN

En diabetesdag ordnades av Sollefteå Diabetesförening. Föreläsningar hölls för medlemmar och anhöriga som fick ökade kunskaper om egenvård och lämplig kost.

Medelpad

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) arrangerade två sommarläger för unga personer. Syftet var att att stärka hälsan och att unga med liknande erfarenheter skulle få träffa varandra.

Hälsingland

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Vara Hästsportklubb ordnade ridläger i Herrljunga för unga ryttare både med och utan behov av anpassat upplägg. Mellan ridpassen hölls gemenskapsstärkande aktiviteter.

Dalarna

RADIOHJÄLPSFONDEN

Reumatikerdistriktet i Dalarna fick bidrag till en föreläsare vid en konferens i Borlänge. 35 personer fick lära sig mer om sjukdomen SLE och den trötthet som drabbar i stort sett alla med en reumatisk sjukdom.

Gästrikland

RADIOHJÄLPSFONDEN

Gävleborgs läns Afasiförening anordnade en höstträff för sina medlemmar. På schemat stod bland annat en föreläsning av en logoped, sällskapsdans och möjlighet att prova en cykelrullstol.

Uppland

RADIOHJÄLPSFONDEN

Föreningen FUB-gården arrangerar flera läger i Björklinge varje sommar. I en rofylld miljö kan deltagarna ro, spela teater eller till exempel gå på utflykt i en upplevelseträdgård.

Värmland

RADIOHJÄLPSFONDEN

Rekreation och ett avbrott i vardagen för medlemmar i FUB Karlstad med omnejd (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). Friluftsläger i Glava med promenader, bad och utflykter.

Västmanland

RADIOHJÄLPSFONDEN

Rekreation i Fellingsbro arrangerades av Sverigefinska Synskadadeförbundet. Ett välkommet avbrott i vardagen då många äldre medlemmar känner sig isolerade på grund av sin synnedsättning. Aktiviteterna anpassades efter var och ens förmåga.

Närke

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Teckenspråkiga sommarkollon i Örebro för två åldersgrupper: 6-9 år och 10-13 år. Idrott, lek och utflykter arrangerades av Dövas förening i Örebro län.

Södermanland

RADIOHJÄLPSFONDEN

Romfartuna GIF United spelade fotboll i Svealandsserien på flera orter med både fem- och sjumannalag. Föreningen berättar att den sociala gemenskapen är viktig för lagen och en bra fritidssysselsättning för att få röra på sig.

Bohuslän

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Borlänges lokala astma- och allergiförening anordnade sommarläger på Västkusten med lekar, bad och utflykter. Noggrann planering och anpassning gjorde att multiallergiska barn tryggt kunde delta.

Dalsland

RADIOHJÄLPSFONDEN

Synskadades Riksförbund Kronoberg anordnade en resa till Gotland med boende i stugor. Enligt medlemmarnas önskemål gjordes dagsutflykter med syntolkar.

Västergötland

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

RBU Halland (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) åkte på en familjeresa till Göteborg. För att alla skulle kunna åka tillsammans beviljades bidrag till en anpassad buss. Flera av barnen måste sitta kvar i sina rullstolar och måste annars åka i egen transport.

Östergötland

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Förutom lek och aktiviteter var stickträning (för att kunna ta sin egen medicin)och egenvård för att öka självständigheten viktiga delar av Förbundet Blödarsjuka i Sverige:s barnläger. Barnen som deltog var mellan 8-16 år och en sjuksköterska med det medicinska ansvaret fanns till hands.

Halland

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Stättareds 4H-klubb arrangerade under sommaren sju läger för barn. Djurskötsel, matlagning och kanotpaddling var några av aktiviteterna. Bidrag beviljades till extra ledare för att alla skulle kunna delta på lika villkor.

Småland

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Kraniofaciala föreningen arrangerade en familjeträff i Holsbybrunn för sina medlemmar. Både diagnosbärare och familjer stärks av att träffa varandra och utbyta erfarenheter.

Öland

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Salta bad kan göra att barnen klarar sig från astmaanfall hela hösten. Lägret på Öland arrangerades av Ludvika astma- och allergiförening och innehöll förutom bad både lek och utflykter. Ensamstående föräldrar med begränsad ekonomi prioriterades.

Skåne

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND

Epilepsiföreningen Norra Skåne arrangerade läger med föreläsningar i Åhus för familjer med barn med epilepsi. Syftet var att familjer ska få träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter.

Blekinge

RADIOHJÄLPSFONDEN

Med en anpassad buss för rullstolsburna åkte Neuroförbundet Ätradal till Karlshamn för kultur och rekreation. Viltsafari, studiebesök och en uppskattad tur med flotte hanns med.

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND Borlänges lokala astma- och allergiförening anordnade sommarläger på Västkusten med lekar, bad och utflykter. Noggrann planering och anpassning gjorde att multiallergiska barn tryggt kunde delta.

 • 0 – 4 aktiviteter
 • 5 – 9 aktiviteter
 • 10 – 30 aktiviteter
 • 30 eller fler aktiviteter

Klicka på respektive landskap för att läsa mer.

Agenda 2030

Projekt som Radiohjälpen finansierar både i Sverige och internationellt bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Genom dessa mål har världen enats för att skapa rättvisa, fred och en hållbar utveckling för alla människor i världen – nu och i framtiden.

Gäller både nationellt och internationellt

Radiohjälpen finansierar verksamhet i Sverige som bidrar till att synliggöra behov och rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Flera av hållbarhetsmålen refererar direkt till funktionsnedsättningar. Internationellt finansierar Radiohjälpen långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. De globala målen är vägledande för det långsiktiga utvecklingssamarbetet som arbetar för hållbar utveckling och förändring, till exempel fattigdomsbekämpning och stärkta mänskliga rättigheter. De globala målen i Agenda 2030 är universella och gäller både i Sverige och internationellt.

Klicka på varje mål för att se hur Radiohjälpen bidrar

1. Ingen fattigdom
Mål 1:
Ingen fattigdom

Musikhjälpen: fem projekt
Världens Barn: nio projekt

2. Ingen hunger
Mål 2:
Ingen hunger

Musikhjälpen: tre projekt
Världens Barn: sju projekt

3. Hälsa och välbefinnande
Mål 3:
Hälsa och välbefinnande

Musikhjälpen: fyra projekt
Världens Barn: 24 projekt

4. God utbildning för alla
Mål 4:
God utbildning för alla

Musikhjälpen: tio projekt
Världens Barn: 28 projekt

5. Jämställdhet
Mål 5:
Jämställdhet

Musikhjälpen: åtta projekt
Världens Barn: 20 projekt

6. Rent vatten och sanitet
Mål 6:
Rent vatten och sanitet

Musikhjälpen: två projekt
Världens Barn: sju projekt

7. Hållbar energi för alla
Mål 7:
Hållbar energi för alla

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8:
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Musikhjälpen: fem projekt
Världens Barn: fyra projekt

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9:
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

10. Minskad omjämlikhet
Mål 10:
Minskad ojämlikhet

Musikhjälpen: åtta projekt
Världens Barn: fem projekt

1. Hållbara städer och samhällen
Mål 11:
Hållbara städer och samhällen

Världens Barn: två projekt

12. Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12:
Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13:
Bekämpa klimatförändringarna

Musikhjälpen: ett projekt
Världens Barn: fyra projekt

14. Hav och marina resurser
Mål 14:
Hav och marina resurser

15. Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15:
Ekosystem och biologisk mångfald

Världens Barn: ett projekt

16. Fredliga och inkluderande samhållen
Mål 16:
Fredliga och inkluderande samhällen

Musikhjälpen: fem projekt
Världens Barn: sju projekt

17. Genomförande och globalt bartnerskap
Mål 17:
Genomförande och globalt partnerskap

Musikhjälpen: två projekt
Världens Barn: tre projekt

Globala målen